Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

tutsade2
tutsade2
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
tutsade2

July 08 2015

tutsade2
3947 1a81 500
Reposted fromfelicka felicka viafajnychnielubie fajnychnielubie
tutsade2
tutsade2
Reposted fromweightless weightless viaperseweracje perseweracje

July 05 2015

tutsade2
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaciarka ciarka
tutsade2
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
tutsade2
5534 e115
tutsade2
1385 21d8 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialifeless lifeless
tutsade2
tutsade2

July 03 2015

tutsade2
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
tutsade2
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialifeless lifeless

June 29 2015

tutsade2
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viajanealicejones janealicejones

June 28 2015

tutsade2
tutsade2
tutsade2
7197 82e7 500
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
tutsade2
tutsade2
Charlotte Le Bon & Pierre Niney. (Yves Saint Laurent - 2014)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...